Toewijzingscomite

Het toewijzingscomité is een onafhankelijk comité dat bestaat uit vrijwilligers van de bedrijfs- en / of sociale wereld uit verschillende Belgische provincies. Het toewijzingscomité is het hart van  het UFB omdat het aan de basis ligt van toewijzingsbeslissingen. Voordat een dossier aan het toewijzingscomité wordt voorgesteld, wordt het bezocht door één van de leden die het vervolgens aan de commissie voorlegt.   Dit comite vergadert 8 tot 10 keer per jaar  .De taak van het toewijzingscomité is om geïnformeerde en onpartijdige beslissingen te nemen namens de toezegging van  fondsen  nadat de  projecten één voor één  besproken  werden .  Beslissingen  worden unaniem genomen.
Het comité is verantwoordelijk voor het bezoeken, rapporteren en selecteren van de verenigingen die in aanmerking komen om fondsen aan te vragen bij UFB.
United Fund voor België betaalt de projecten enkel op factuur zodra de projecten aanvaard zijn en gerealiseerd werden. De toegewezen middelen worden strikt gecontroleerd. Alle gefinancierde projecten moeten zeer concreet en specifiek zijn.

Hoe selecteert United Fund voor België projecten?

Elke provincie wordt vertegenwoordigd door ten minste één lid van het toewijzingscomité. Deze vrijwilliger beoordeelt aanvragen,  bezoekt en en selecteert projecten op basis van de kwaliteit en nut. Deze worden vervolgens voorgesteld en beoordeeld tijdens de maandelijkse vergadering van het toewijzingscomité.
Het toewijzingscomité doet vervolgens een aanbeveling aan de Raad van Bestuur, die op zijn beurt de projecten die United Fund voor België zal ondersteunen  definitief goedkeurt. 

 

Comité

 

De leden van het Comité

Mr De Cannière Jean , Président

Mr Dumortier Michel, Vice-Président

Mr Orband André, Vice Président

Mr Bauchau Eric

Mr Bruyère Jean-Marie

Mr Marinus Christian

Mme Debandt Carine

Mr Dewèvre André

Mme Drobinski Annie

Mr Everaerdt Conrad

Mr Fauquette Luc

Mme Henrard Simonne

Mr Leire Jacques

Mme Malet Marie-Louise

Mr d'Ursel Jacques

Mme Van Canneyt Dominique

Mr Van den Daele Henry

Mr Van Dille Elien

Mme Wauters Marleen

Afficher sous-menu
0

Over UFB

We verbinden, selecteren en maken projecten mogelijk. We garanderen dat 100% van de giften de projecten  daadwerkelijk ondersteunen, we bezoeken elk van de projecten ter plaatse.We betalen alleen na voorlegging van de factuur .

Logo UFB