MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BEDRIJVEN

Het United Fund for  Belgium  draagt bij aan de sociale integratie in België. Dit is een belangrijke opdracht in ons land. 

Het United Fund for Belgium is uw partner voor uw maatschappelijk engagement. Het zorgt voor de selectie van de projecten, het garandeert een goede besteding van uw middellen en het promoot de medewerking van uw personeel aan activiteiten welke de sociale integratie in ons land ten goede komen. 

100% van de giften worden herverdeeld onder de projecten en  het bestuursmodel heeft de garantie van zowel het AERT  “ Association pour une Ethique dans les Récoltes de Fonds “ als van het Donor Info. 

Alle bedrijven en alle organisaties hebben een sociale verantwoordelijkheid te vervullen . 

Een sociale, economische en milieu verantwoordelijkheid tegenover hun personeel, de gemeenschappen waartoe ze behoren  en die hen omringen en de omgeving. Elke organisatie betracht vandaag het milieu minimaal te belasten en maximaal bij te dragen aan de maatschappij. 

Ondernemingen en individuele  schenkers  of partners van het United Fund For Belgium  onderschrijven ter zelfde  tijd   de Objectieven voor een Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties. 

 

sdg
Afficher sous-menu
0

Over UFB

We verbinden, selecteren en maken projecten mogelijk. We garanderen dat 100% van de giften de projecten  daadwerkelijk ondersteunen, we bezoeken elk van de projecten ter plaatse.We betalen alleen na voorlegging van de factuur .

Logo UFB