Financiën

Verklaring van transparantie en verantwoording

United Fund for Belgium heeft de gedragscode van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) onderschreven.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen wordt United Fund for Belgium jaarlijks onderworpen aan een financiële audit door een onafhankelijke en erkende bedrijfsrevisor.

United Fund for Belgium verbindt er zich toe steeds verantwoording af te leggen ten aanzien van zijn private donoren, zijn partners en het publiek, door het verschaffen van gedetailleerde informatie via jaarverslagen, zijn website www.ufb.be . 
UFB zal steeds naar beste vermogen antwoorden op vragen om informatie of verduidelijking vanwege haar donoren, partners of het publiek.

Financiën

Afficher sous-menu
0

Over UFB

We verbinden, selecteren en maken projecten mogelijk. We garanderen dat 100% van de giften de projecten  daadwerkelijk ondersteunen, we bezoeken elk van de projecten ter plaatse.We betalen alleen na voorlegging van de factuur .

Logo UFB