Legaten en testamenten

Hoe kunt u  het  UFB steunen zonder uw erfgenamen  iets te ontnemen ?

... door het duo-legaat.

Deze formule is het onderwerp van artikel 64, lid 2, van de erfbelastingwetgeving en voldoet aan drie voorwaarden:

  • Schrijf een testament
  • Laat een deel van het onroerend goed over aan uw erfgenaam (en).
  • Het resterende deel overlaten aan United Fund for Belgium, deze zal voor de volledige betaling van de successierechten zorgen.

Het successierechtstarief van toepassing op UFB is 8,8%. Welk, in vergelijking met de tarieven die gelden voor particuliere erfgenamen, zeer gunstig is.

Voor meer informatie over schenkingen en legaten, zie onze brochure of raadpleeg uw notaris.

Lees onze brochure

Afficher sous-menu
0

Over UFB

We verbinden, selecteren en maken projecten mogelijk. We garanderen dat 100% van de giften de projecten  daadwerkelijk ondersteunen, we bezoeken elk van de projecten ter plaatse.We betalen alleen na voorlegging van de factuur .

Logo UFB