Visie en Missie

Onze visie

United Fund for Belgium streeft ernaar sociale integratie te verbeteren  en uitsluiting te voorkomen. Het is belangrijk  voor de samenleving om gelijke kansen te bieden aan een zo groot mogelijk aantal personen.
Daarom integreet sociale integratie in haar proces alle generaties, personen met en zonder beperking en personen van alle sociaal-economische achtergronden.  Het is onze  visie is om bij te dragen aan sociale integratie door te vechten tegen armoede , mensen met een beperking te ondersteunen en bij te dragen aan het welzijn van kinderen.

Visie en Missie


 Onze missie

Bedrijven in contact brengen met sociale projecten in België  en zo  een concreet en blijvend effect te  realiseren .
United Fund for Belgium helpt bedrijven die in België actief zijn en sociale doelen wensen te ondersteunen. UFB brengt deze bedrijven in contact met een of meer zorgvuldig geselecteerde lokale sociale projecten, om op deze manier bij te dragen aan een betere sociale integratie in België. United Fund for Belgium stelt donoren en hun stakeholders in staat een tastbare en blijvende sociale impact te hebben. Wij creëren zo een gevoel van gemeenschap op lokaal niveau.
Om onze missie uit te voeren, wordt de organisatie beheerd met strikt bestuur.
Wij zijn verbinders, selecteerders en facilitators. We garanderen dat alle giften  voor 100% naar onze projecten gaan, we bezoeken al onze projecten op het terrein, we betalen alleen  na voorlegging van de  factuur.

 

Vous voulez en savoir plus sur nos projets soutenu? Cliquez ici. 

 

Afficher sous-menu
0

Over UFB

We verbinden, selecteren en maken projecten mogelijk. We garanderen dat 100% van de giften de projecten  daadwerkelijk ondersteunen, we bezoeken elk van de projecten ter plaatse.We betalen alleen na voorlegging van de factuur .

Logo UFB