Non-discriminatie

United Fund for Belgiumm streeft naar non-discriminatie bij de selectie van haar projecten.

Elk lid nieuw lid van het toewijzingscomité, moet zich ertoe verbinden zijn projecten zonder vooringenomenheid of voorkeur te kiezen en te verdedigen.
United Fund for Belgium streeft naar de sociale integratie van kansarme mensen zonder onderscheid te maken naar gender, geslacht, religie, etniciteit, beperking en andere identiteitskenmerken.

Afficher sous-menu
0

Over UFB

We verbinden, selecteren en maken projecten mogelijk. We garanderen dat 100% van de giften de projecten  daadwerkelijk ondersteunen, we bezoeken elk van de projecten ter plaatse.We betalen alleen na voorlegging van de factuur .

Logo UFB