Over ons

Begin jaren zeventig kwamen deeerste Amerikaanse multinationals  naar in België. Deze bedrijven  hadden een sterke filantropische geest en waren bereid om bij te dragen aan de ontwikkeling van de lokale gemeenschappen die hen verwelkomden .Het management van enkele "baanbrekende" bedrijven, geholpen door de  toenmalige Amerikaanse ambassadeur, de heer McArthur en graaf Boel, hebben een fonds  opgericht om giften te te verzamelen  tenvoordele van te selecteren  goede doelen  

Ons land  is complex   onderandere omwille van de regio’s en verschillende talen en dat  maakt de selectie van projecten niet eenvoudig voor Amerikaanse kaders . Om hieraan tegemoet te komen werd het United Fund for Belgium in 1972 opgericht . Het UFB doet dit werk voor hen het zoekt projecten , evalueert en verdeelt de gelden van het fonds . Deze manier van werken  heeft veel succès gekend. 
Sinds de oprichting in 1972 heeft United Fund for Belgium meer dan € 20 miljoen  uitgedeeld aan 2.250 goede doelen in België.

United Fund for Belgium is een volledig onafhankelijke organisatie die geen enkele subsidie ontvangt van officiële Belgische of buitenlandse autoriteiten. De non-profit organisatie is wel goedgekeurd door de Belgische overheid en kan dus fiscale aftrekbaarheid aan de donoren aanbieden.

Over ons

Afficher sous-menu
0

Over UFB

We verbinden, selecteren en maken projecten mogelijk. We garanderen dat 100% van de giften de projecten  daadwerkelijk ondersteunen, we bezoeken elk van de projecten ter plaatse.We betalen alleen na voorlegging van de factuur .

Logo UFB