Wat doet UFB?

Waarom beroep doen op United Fund for Belgium? 

De VZW United Fund for Belgium helpt de meest kansarme mensen in België.
UFB streeft ernaar de sociale integratie in het land te verbeteren door te investeren in materiële projecten die een directe impact hebben op de begunstigden.
In dit perspectief financiert United Fund for Belgium uitsluitend materiële projecten die een impact hebben op sociale integratie.
Meer specifiek in de volgende 3  domeinen

  • Welzijn en hulp aan kansarme kinderen
  • Ondersteuning voor personen (kinderen en volwassenen) met een beperking
  • De strijd tegen de uitsluiting van kansarme groepen (diversiteit, sociaal-economische moeilijkheden, ...)

United Fund voor België verzamelt giften van bedrijven, organisaties en particulieren.
100% van de ingezamelde middelen worden volledig herverdeeld onder lokale VZWs, actief op het hele grondgebied, ter ondersteuning van concrete projecten.

De specifieke kenmerken van United Fund voor België:

  • 100% van de giften die UFB inzamelt worden gebruikt om concrete materiële projecten (voertuigen, aangepaste uitrusting ...) te financiëren. Dit is mogelijk dankzij een privé fonds alsook de inkomsten uit bepaalde evenementen die de operationele kosten van de VZW financieren.
  • United Fund voor België ontwikkelt een hechte band met de actoren op het terrein en hecht veel belang aan onmiddellijke concrete impact.
  • Onze actie helpt zoveel mogelijk kleine en middelgrote lokale VZW’s.

 

Afficher sous-menu
0

Over UFB

We verbinden, selecteren en maken projecten mogelijk. We garanderen dat 100% van de giften de projecten  daadwerkelijk ondersteunen, we bezoeken elk van de projecten ter plaatse.We betalen alleen na voorlegging van de factuur .

Logo UFB