Skip to content

Ubuntu Achtkanter vzw – Sociale netwerkorganisatie voor mensen met een beperking

  

Onze vereniging in een paar woorden :

Onze organisatie werd opgericht op 15 maart 1979. Vzw Ubuntu Achtkanter wordt geleid door CEO Petra Vercruysse en CFO Johan Baert. We creëren activiteiten, dienstverlening en werkplekken voor mensen met een (vermoeden van) beperking én voor zij die verder van de arbeidsmarkt staan. Anders en sectoroverschrijdend! We zoeken naar kruisbestuiving over sectoren heen en in verbinding met de buurt. We vinden het immers heel normaal dat echt iedereen de kans krijgt om bij te dragen aan een warme, solidaire leefomgeving. We zijn actief in de regio Zuid-West-Vlaanderen.

Belangrijke gebeurtenissen van onze organisatie :

In 1979 ontstond onze vzw onder de naam Feniks. In ’86 kochten we de eerste woning in Avelgem, in ’89 kwam er een nieuwbouwwoning bij. In de jaren ’90 kregen we de kans een schoolgebouw te kopen waar onze kunstwerkplaats op vandaag nog altijd gevestigd is. In 2007 start een nauwe samenwerking met vzw Regenboog, in 2010 smelten Regenboog, Kruispunt en Feniks samen tot Groep Ubuntu. In 2018 fusioneert Groep Ubuntu met den achtkanter tot Groep Ubuntu x 8K. Sinds vorig jaar werd de naam vereenvoudigd naar Groep Ubuntu.

Projecten, missies, activiteiten :

« Groep Ubuntu gaat als sociale netwerkorganisatie net die stap verder. Wij verleggen de standaard voor kwetsbare mensen en gezinnen. We gaan voor niets minder dan hun eigen gewaardeerde plek in de samenleving, dat doen we door hen te versterken. Vanuit een actief luisteren naar hen en hun netwerk zoeken we samen naar unieke, creatieve antwoorden. Echt, maar dan ook echt maatwerk! Mensen sterker maken maakt ook ons sterker. We worden algemeen erkend en gewaardeerd voor onze agogische kennis en onze uitgebreide expertise zowel op vlak van cognitieve training (mediërend agogisch handelen, breinbreker) als onze aanpak rond wellbeing (gentle teaching). Sterke inhoud en een warme aanpak voor de beste kwaliteit van leven. »

Getuigenissen :

« Frans Depraetere maakte vroeger deel uit van Equipe Julien, genoemd naar de trekker van een groep vrijwilligers die heel wat klussen en verbouwingen deed voor Groep Ubuntu. “Samen hebben we de bioboerderij gerestaureerd. We waren een groep vrienden uit de buurt en hebben toen elk weekend keihard gewerkt, maar ook veel plezier gemaakt.” Jaren later is Frans nog altijd begaan met de bioboerderij.

“Op zaterdag wisselen enkele vrijwilligers elkaar af om de dieren eten te geven. Ik woon in de buurt van het Ganzenhof en doe dat met plezier. Als er een karwei moet gebeuren, mogen ze het mij ook altijd vragen. Ik vind immers dat mensen niet aan de kant mogen geschoven worden omdat ze minder capaciteiten hebben. Wat ze in de bioboerderij doen, is fantastisch. Heel wat mensen die er aan het werk zijn, heb ik zien openbloeien, terwijl deze mensen vroeger in een hoekje geduwd werden. We zouden hen hier in de buurt niet meer willen missen!” (anoniem)

Website : https://groepubuntu.be/

Wilt u deze of een andere vzw via UFB steunen? U kunt contact opnemen met onze Project Manager, Séverine Laneau, via e-mail op  slaneau@ufb.be Zij zal u graag advizeren.

A voir aussi

Brussels

Eqla asbl (anciennement Oeuvre Nationale des Aveugles)

Projet soutenu: Lecteurs de livres audio

En savoir plus
Liège

Les Récollets asbl - Maison des Jeunes

Projet soutenu: équipement divers et véhicule studio radio

En savoir plus
Luxembourg

La Petite Plante asbl - Service résidentiel pour adultes en situation de polyhandicap

Projet soutenu: Aménagement du jardin sensoriel

En savoir plus