Skip to content

VLOS vzw (Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas) – Begeleiding van vluchtelingen en asielzoekers

OFFICIELE BENAMING

Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas vzw (VLOS)

ONZE VERENIGING IN EEN PAAR WOORDEN:

VLOS biedt ondersteuning aan mensen in een precaire verblijfssituatie (voornamelijk mensen zonder wettig verblijf). Deze ondersteuning bestaat uit juridische bijstand, voedsel en kledij, huisvesting, diverse materiële ondersteuning en medische begeleiding, begeleiding naar scholen en desgevallend financiële steun voor de verdoken schoolkosten. We proberen deze mensen zonder inkomen verder te helpen bij al hun vragen en noden zodat zij hoopvol blijven en zij perspectief behouden op een menswaardig leven.

KORTE GETUIGENIS :

Onze vereniging bevindt zich op een cruciaal kantelpunt. Rekening houdend met de hoge leeftijd van onze ex-voorzitter Jozef Hertsens proberen wij met een vernieuwd team de werking van VLOS te bestendigen in het belang van onze kwetsbare doelgroep. Uw blijvende sponsoring is daarbij van groot belang.

Zie ook

Antwerpen

Sant'Egidio BXL Europe vzw - Internationale beweging dat opkomt voor armen, daklozen, vluchtelingen, vrede & religieuze dialoog

Ondersteunde project : Noodopvang oekrainers vluchtelingen ((onderdak, voedsel, huisvesting...)

Lees verder
Limburg

Akindo vzw - Vakantie voor minderbedeelde kinderen

Ondersteunde project : Educatief blote voetenpad

Lees verder
Brussels

Serve the City asbl

Projet soutenu: Soutien de projet pour les réfugiés

Lees verder