Skip to content

Sociale integratie is onze “raison d’être”

Het is het hart van onze actie. Ons uiteindelijke doel is om een samenleving op te bouwen waarin iedereen sociaal geïntegreerd is en waarin het welzijn van elk kind gewaarborgd is. United Fund for Belgium is een daadwerkelijke link tussen de verenigingswereld en de bedrijfswereld en zet zich in om de meest kansarmen de hulp te bieden die ze nodig hebben. Wij geven er de voorkeur aan om kleine of middelgrote lokale verenigingen te steunen, die zich richten op een publiek in een situatie van isolement, kans armoede en/of handicap.

Visie & Missie

Een rechtvaardige maatschappij is een maatschappij waar iedereen zijn plaats heeft. Een maatschappij waar iedereen sociaal geïntegreerd is en waar elk kind kan genieten van het welzijn waar hij of zij recht op heeft. Elke samenleving is het aan zichzelf verplicht gelijke kansen voor al haar leden te garanderen. Sociale integratie staat dus centraal in wat we doen. Door het te promoten, zet United Fund for Belgium zich in om alle vormen van uitsluiting terug te dringen.

Naar onze mening heeft het proces van maatschappelijke integratie alleen zin als er zoveel mogelijk leden van een samenleving bij betrokken zijn. Het moet gericht zijn op mensen van alle leeftijden, van alle sociaaleconomische achtergronden, of ze nu gehandicapt zijn of niet.

Onze strijd voor integratie wordt dus gevoerd tegen de armoede, terwijl we tegelijkertijd de mindervaliden helpen en bijzondere aandacht besteden aan het welzijn van kinderen.

Teneinde deze visie te implementeren, helpt United Fund for Belgium de bedrijven in België, die maatschappelijke doelen willen ondersteunen met het oog op een betere sociale integratie, om in contact te komen met één of meer zorgvuldig geselecteerde lokale goede doelen. Op die manier stelt United Fund for Belgium de donateurs en hun partners in staat om een concrete en duurzame sociale impact te realiseren en een echt gemeenschapsgevoel op lokaal niveau te creëren.

Om onze missie uit te voeren, leggen we onszelf strenge regels van bestuur op. Het selectieproces wordt uitgevoerd door het Toewijzingscomité, dat de verenigingen selecteert die in aanmerking komen voor financiering door United Fund for Belgium. Voor elke aanvraag die we ontvangen, brengt één van onze vrijwilligers een bezoek ter plaatse en wordt elke aanvraag zorgvuldig geanalyseerd. Het dossier wordt vervolgens doorgestuurd naar het Toewijzingscomité dat 8 à 10 keer per jaar zetelt. Het Toewijzingscomité bespreekt elk project in detail. Zijn beslissing is onpartijdig en wordt in consensus genomen door de leden.

Zodra de projecten zijn aanvaard en uitgevoerd, vergoedt United Fund for Belgium de kosten op vertoon van de facturen door de begunstigde organisatie. Wij garanderen dat 100% van de donaties naar onze projecten gaat.

Ontdek alle projecten die wij ondersteunen

Bent u een caritatieve instelling ?

Een duwtje? Nood aan financiering? Een raad ? Wij helpen u!

Luister naar uw vrijgevigheid en solidariteit!

Doe ook een gift, maandelijks, jaarlijks of zelfs eenmalig!

Wilt u ons partner worden?

Wilt u met uw bedrijf ons regelmatig financieel steunen?