Skip to content

Om welke redenen zou u UFB om hulp vragen?

Heeft u een sociaal integratieproject in België? Bent u op zoek naar vrijwilligers die u een handje kunnen helpen? Wij kunnen u van dienst zijn!

De bestaansreden van UFB is om kleine en middelgrote non-profit organisaties te helpen, die zich inzetten voor het welzijn van kinderen, armoedebestrijding of ondersteuning van personen met een handicap, en dit door het geven van financiële steun voor de realisatie van een materieel en concreet project. UFB kan ook vrijwilligers gratis (per dag) tot uw dienst stellen, afhankelijk van de vrijwilligersaanbiedingen die we ontvangen. UFB kan ook vrijwilligers gratis (per dag) tot uw dienst stellen, afhankelijk van de vrijwilligersaanbiedingen die we ontvangen.

Waarom vertrouwen op United Fund for Belgium?

United Fund for Belgium helpt de meest kansarme mensen in België. Onze missie is het verbeteren van de sociale integratie, in het hele land, door te investeren in materiële projecten die een directe impact hebben op de begunstigden.

Meer specifiek is UFB actief op de volgende drie gebieden:

help-kids

Welzijn
en bijstand
aan kansarme mensen
en kinderen.

help-dishability

Ondersteuning
van mindervaliden (kinderen
en volwassenen)

help-diversity

Strijd tegen uitsluiting van
achtergestelde groepen
(diversiteit, sociaal-economische problemen…)

United Fund for Belgium zamelt giften in bij bedrijven, organisaties en particulieren.

Onze organisatie fungeert als een schakel tussen onze donateurs en de Belgische verenigingen die wij steunen. Voor deze laatsten verzamelen we fondsen in teneinde hun sociale integratieprojecten in heel België te kunnen financieren.

Om onze missie te realiseren, begeleiden en ondersteunen we Belgische bedrijven bij de ontwikkeling van hun strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, voor een concrete, duurzame en meetbare impact.

Non-discriminatie

United Fund for Belgium bevordert diversiteit en non-discriminatie bij de selectie van zijn projecten. Elk lid van het Toewijzingscomité dat zich bij het team wenst aan te sluiten, moet zich ertoe verbinden projecten te evalueren zonder vooroordelen of voorkeur. United Fund for Belgium richt zich op de sociale integratie van kansarmen zonder onderscheid naar geslacht, religie, etnische afkomst, handicap of enig ander identiteitskenmerk.

United Fund for Belgium steunt goede doelen die bijdragen tot de verbetering van de sociale integratie van kansarmen in België.

United Fund for Belgium…

  • Ondersteunt alleen sociale of humanitaire verenigingen.
  • Steunt alleen verenigingen die minimaal drie jaar bestaan en die werken aan een concreet en lokaal project met als direct doel het leven en/of de leefomgeving van de begunstigden te verbeteren.
  • Vraagt verenigingen die een aanvraag voor financiering indienen, het online formulier/vragenlijst in te vullen en alle gevraagde documenten bij te voegen.
  • Geeft geen subsidies voor culturele, politieke of religieuze acties.
  • Geeft geen subsidies aan ziekenhuizen. Zij kan echter wel steun verlenen aan verwante hulpverleningsverenigingen als zij niet-medische activiteiten met een sociale impact ontwikkelen, op voorwaarde dat hun raad van bestuur verschillend en onafhankelijk is van die van het ziekenhuis waarmee zij verbonden zijn.
  • Geeft geen subsidies aan organisaties die alleen aan fondsenwerving doen.