Skip to content

Word partner !

Vandaag de dag werkt elke organisatie aan de vermindering van haar negatieve impact op de planeet en het maximaliseren van haar positieve impact op de samenleving. Elk bedrijf, elke organisatie heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid te dragen. Deze CSR (Corporate Social Responsibility) heeft betrekking op sociale, ecologische en economische aspecten waarmee elke organisatie rekening dient te houden, zowel ten opzichte van haar werknemers als ten opzichte van de doelgroep waaraan ze haar dienst verleent en diens omgeving.

Om haar sociale opdracht te vervullen, heeft United Fund For Belgium de laatste jaren het aantal partnerships uitgebreid.

De sociale integratie in België is een van de belangrijkste sociale uitdagingen in ons land. Op het vlak van sociale verantwoordelijkheid is United Fund for Belgium sinds zijn oprichting een pionier geweest. 100% van de ontvangen donaties wordt verdeeld over de projecten, volgens een door de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving en Donorinfo gegarandeerd besturingsmodel.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

United Fund For Belgium draagt bij tot de sociale integratie in België.
Dit is een van de zeer belangrijke maatschappelijke uitdagingen.

Door de identificatie van projecten te vergemakkelijken, te zorgen voor het juiste gebruik van fondsen, en de betrokkenheid van uw personeel bij activiteiten die bijdragen aan sociale integratie in ons land te bevorderen, zet UFB zich in voor een MVO-aanpak en verwacht zij van haar partners en donateurs dat zij het eens zijn met de Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld.

Waarom steunt u UFB?