Skip to content

Begunstigden van de actie van United Fund for Belgium

United Fund for Belgium helpt de meest kansarme mensen in heel België. Het doel is om de sociale integratie in België te verbeteren, door uitsluitend te investeren in materiële projecten die een directe impact hebben op de begunstigden.

Haar actie is meer specifiek gericht op de volgende drie sectoren:

help-kids

Welzijn en hulp aan kansarme kinderen.

help-dishability

Ondersteuning van personen (kinderen en volwassenen) met een handicap.

help-diversity

Strijd tegen de uitsluiting van achtergestelde groepen (diversiteit, sociaaleconomische problemen, enz.).

United Fund for Belgium staat dicht bij de belangrijkste spelers in de frontlinie. Deze geprivilegieerde relaties stellen haar in staat om de werkelijke behoeften van organisaties ter plaatse te beoordelen met het oog op een onmiddellijke positieve impact.

UFB steunt materiële en concrete projecten (voor aanschaf van keukeninrichting, computerapparatuur, gereedschapswerktuigen, voertuigen…) die worden ingediend door kleine en middelgrote organisaties zonder winstoogmerk, die zich inzetten voor het welzijn van kinderen, armoedebestrijding of steun aan personen met een handicap.

Dankzij het privé-fonds, dat de werkingskosten van de vzw financiert, en de opbrengst van verschillende evenementen, kan United Fund for Belgium 100% van alle ingezamelde giften voor de financiering van deze projecten herverdelen

UFB kan dus effectief een maximum aan kleine en middelgrote lokale caritatieve instellingen ondersteunen, die dicht bij hun doelpubliek staan, en hen tegelijkertijd een maximale zichtbaarheid geven. Het toegekende bedrag is afhankelijk van het bedrag van de fondsenwerving die tegelijkertijd plaatsvindt, maar de steun voor een project bedraagt normaal gesproken niet meer dan 15.000 €.

Jaar
Provincie
Object social