Skip to content

Doe een gift

Niet alle Charity-donaties zijn fiscaal aftrekbaar, maar deze van United Fund for Belgium wel. Ontvang je vanaf €40 donatie een fiscaal attest ten bedrage van 45% (zie verklarende tabel).

Let op: als u een bedrijf bent, raden wij u ten zeerste aan om de “overschrijving” betaalmethode te gebruiken teneinde onnodige online transactiekosten te vermijden. In dit geval ontvangt u onze bankgegevens per e-mail om uw donatie te doen.

Onze bankrekeninggegevens:

Beobank

IBAN: BE71 9530 0000 0369

BIC: CTBKBEBX

In naam van:

United Fund for Belgium

Adèlelaan 1

1310 Terhulpen

NIEUW IN 2024!

Ingevolge een wet van 28 december 2023 moeten verenigingen vanaf het aanslagjaar 2025 het identificatienummer van het rijksregister van hun donors vermelden wanneer ze hun lijst van donors die een fiscaal attest* ontvangen, indienen bij Belcotax.

Hierdoor zouden donors automatisch moeten kunnen genieten van de aftrekbaarheid in hun vereenvoudigde aangiftevoorstel in 2025. (In het verleden ging dit niet altijd automatisch).

Donors die hun nationaal registratienummer niet hebben doorgegeven aan de verenigingen die ze steunen, blijven verzekerd van het belastingvoordeel op voorwaarde dat ze hun giften op eigen initiatief vermelden op hun belastingaangifte, met bijvoeging van de fiscale attesten die ze van de verenigingen hebben gekregen.

Om het u gemakkelijk te maken, vragen we u om ons uw nationaal identificatienummer (of ondernemingsnummer als u een bedrijf bent) door te geven door een email op te sturen naar yelsen@ufb.be .

=> Voor individuen staat dit nummer op de achterkant van je Belgische identiteitskaart.

=> Voor bedrijven (rechtspersonen) is het het nummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming zullen we deze nummers nooit doorgeven aan derden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yolande Elsen per e-mail op yelsen@ufb.be of per telefoon op 02/655.49.34.

Nuttige links :

SPF Financiën: Vzw – Attesten voor giften | FOD Financiën (belgium.be)

*Ter herinnering: als het bedrag van uw cumulatieve jaarlijkse donaties €40 of meer bedraagt, profiteert u van een belastingvermindering van 45%.

Fiscaal aftrekbaar

Wanneer het jaarlijkse bedrag van uw giften 40 € of meer is, kunt u 45% van uw gift terugtrekken via een belastingsvermindering.

Voorbeeld: als u een gift van 40 € schenkt krijgt u 18 € terug en heeft uw gift u slechts 22 € gekost.

Bedrag van uw gift
Winst
Reële kost
10€
0€
10€
40€
18€
22€
100€
45€
55€
225€
225€
275€
1000€
450€
550€

Transparantie: het centrale punt van onze acties

100% van onze giften worden aan de begunstigden herverdeeld. United Fund for Belgium is zeer waakzaam over het gebruik van het geld van haar financierders en donors. De jaarrekeningen van de vereniging zijn onderworpen aan het onderzoek van een erkende accountant en aan de controle door de verschillende financiers. Ze zijn samengevat

                                                Dank aan onze vele donors voor hun inzet.