Skip to content

Een legaat voor een goed doel?

Wilt u zich inzetten tegen uitsluiting, zelfs na uw sterven? Een legaat aan UFB betekent dat men op een zeer concrete manier handelt om de armoede te verminderen, mindervaliden te steunen, kinderen te helpen en zo de sociale integratie in België te bevorderen. Een testament is niet alleen een middel om erfeniskwesties te regelen. Het is ook een weerspiegeling van uw persoonlijkheid, uw waarden en wat belangrijk is in uw leven. Wilt u ons ook na uw overlijden blijven helpen, maar u weet niet hoe u dit moet aanpakken en hoe u uw dierbaren en erfgenamen geen schade berokkent? Er zijn verschillende mogelijkheden

Het gewone legaat :

U kan een legaat maken ten gunste van United Fund for Belgium, door het te vermelden in uw testament, hetzij bij de notaris, hetzij gewoon door een schriftelijk, gedateerd en ondertekend document.

Het duo-legaat :

Een duo-legaat bestaat uit het nalaten van een deel van uw vermogen aan een vereniging of stichting, die verantwoordelijk is voor de betaling van het volledige bedrag aan successierechten. Het geldende belastingspercentage is dan 8,8%, een veel interessanter tarief dan het geldend tarief voor erfgenamen.

Deze formule valt onder artikel 64, alinea 2 van de wetgeving inzake successierechten en is onderworpen aan drie voorwaarden:

01

U stelt een testament op

02

U laat een deel van uw vermogen na aan uw erfgenaam of erfgenamen.

03

U laat het resterende deel na aan United Fund for Belgium, dat de volledige successierechten zal betalen.

Zo doet u een goede daad zonder uw erfgenamen te schaden!

Meer informatie over schenkingen en legaten ?

U kan terecht bij uw notaris of u kan onze brochure raadplegen, gepubliceerd bij de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen en bij de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. Deze is er om u te helpen.