Skip to content

Een nalatenschap voor een goed doel?

Wilt u ook na uw overlijden verder vechten tegen uitsluiting? Een legaat overmaken aan UFB betekent concrete actie ondernemen om armoede te bestrijden, mensen met een handicap te steunen, kinderen te helpen en sociale integratie in België te bevorderen. Een testament is niet alleen een middel om erfeniskwesties te regelen. Het is ook een weerspiegeling van uw persoonlijkheid, uw waarden en wat belangrijk is in uw leven. U wilt ons blijven helpen na uw overlijden, maar weet u niet hoe u dat moet aanpakken zonder uw dierbaren en erfgenamen te schaden? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Een eenvoudig legaat:

U kan een legaat maken aan United Fund for Belgium door het te vermelden in uw testament, bij een notaris of in een eenvoudig schriftelijk document, gedateerd en ondertekend.

De successierechten voor verenigingen bedragen over het algemeen minder dan 10% en variëren naargelang de regio waar ze geheven worden.

Zie onderstaande link voor meer informatie in FR en NL:

De Gids voor Giften & Legaten “Erfrechten voor legaten aan verenigingen, stichtingen, instellingen, enz…”(giften-legaten.be)

  • In Vlaanderen zijn er geen successierechten op schenkingen en legaten aan verenigingen.
  • In Brussel en Wallonië kan un een ‘Duo-legaat’ maken, waarmee u het fiscale aspect van uw successieplanning kan optimaliseren.