Skip to content

Wie kan hulp aanvragen bij United Fund for Belgium ?

United Fund for Belgium een Belgischen non-profitorganisatie. Haar missie is om mensen in nood te helpen door projecten van verenigingen in België te financieren, dankzij giften die worden ingezameld bij bedrijven en particulieren. De doelstelling van UFB is om de sociale integratie in België te verbeteren door te investeren in materiële projecten die een directe impact hebben op de begunstigden Daarnaast geven we de voorkeur aan projecten die in hun geheel kunnen worden gefinancierd.

United Fund for Belgium wil uitsluiting tegengaan door bij te dragen aan sociale integratie, want een samenleving die die naam waardig is moet zoveel mogelijk mensen gelijke kansen bieden.

Hoe gaan we te werk?

help-kids

Door bij te dragen aan het welzijn van elk kind

help-dishability

Door mensen met en zonder handicap te helpen

help-diversity

Door de armoede te bestrijden

Tijdens de campagne 2019-2020 heeft onze actie 773.000 € opgehaald die 81 verschillende verenigingen in België gesteund hebben. Wij herinneren u eraan dat United Fund for Belgium het geld niet rechtstreeks ter beschikking stelt van de begunstigden, maar dat we de gemaakte kosten vergoeden op de bankrekening van de vzw wanneer het geselecteerde project met succes is afgerond. UFB vergoedt alleen facturen die opgemaakt zijn na kennisgeving van de aanvaarding van de financiële steun. Facturen die vóór deze goedkeuring zijn gedateerd, worden dus niet aanvaard.

Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend. De tijd tussen het indienen van uw aanvraag en de goedkeuring ervan kan tot zes maanden in beslag nemen.

Wie kan zich aanmelden?

Ons sociale integratieproces omvat alle generaties, mensen met een handicap, maar ook mensen van alle socio-economische achtergronden. We helpen ook Belgische bedrijven die maatschappelijke doelen willen ondersteunen, of die in contact willen komen met één of meerdere lokale projecten. Op deze manier stellen we donateurs, vrijwilligers en hun betrokken partijen in staat om een concrete en duurzame sociale impact te hebben en een gemeenschapsgevoel op lokaal niveau te creëren.

Projecten met een cultureel, politiek of religieus karakter zijn automatisch uitgesloten van ons werkterrein. Ook financieren we geen scholen of ziekenhuizen of andere door de overheid gesubsidieerde vzw’s die buiten de sociale sector actief zijn (bijvoorbeeld instellingen van wetenschappelijk onderzoek).

United Fund for Belgium financiert ook geen grote bouw- of renovatieprojecten. We treden ook niet op voor organisaties die zelf grote fondsenwervingacties ondernemen.

United Fund for Belgium kan financiële steun verlenen aan alle sociale non-profit organisaties en -verenigingen (vzw’s) naar Belgisch recht die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Een Belgische vzw zijn die in België actief is.
  2. Beschikken over een materieel, concreet en gedetailleerd project met als doel het leven en/of de leefomgeving van de begunstigden van het initiatief te verbeteren.
  3. Als doel hebben de deelname aan een humanitaire of sociale actie.
  4. In staat zijn een minimum van drie jaar bestaan aan te tonen vanaf de datum van publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad, op het ogenblik van de indiening van het dossier.
  5. De daadwerkelijke uitvoering van het project moet in België plaatsvinden.

Beperkingen:

1. Administratieve uitgaven en werkingskosten van de aanvragende vereniging worden niet aanvaard in het kader van de projecten.

2. Indien de vereniging reeds een schenking van United Fund for Belgium heeft ontvangen, zal zij een periode van 3 jaar vanaf de datum van de officiële kennisgeving van de vorige schenking in acht moeten nemen vooraleer een nieuwe aanvraag in te dienen

3. Tussen twee goedgekeurde aanvragen voor de financiering van een voertuig moet echter een periode van 6 jaar verlopen (te rekenen vanaf de datum van officiële kennisgeving van de eerste schenking).

4. United Fund for Belgium komt niet tussenbeide bij de aankoop van een voertuig indien de vereniging meer dan 3 eigen voertuigen bezit. Tenzij het uiteraard gaat om de vervanging van één van deze 3 voertuigen.

5. Indien United Fund for Belgiium reeds een voertuig gefinancierd heeft, moet u 6 jaar wachten vanaf de datum van de officiële bekendmakingsbrief.van de vorige selectie aanvraag voor financiële steun vooraleer u een nieuwe aanvraag kan indienen voor de financiereing van een voertuig.

6. Maar indien de vereniging een nieuwe aanvraag wilt indienen voor een ander project dan de financiering van een voertuig, dan is de normale periode van 3 jaar van toepassing.

Heeft u ook een specifiek lokaal integratieproject dat u nauw aan het hart ligt? United Fund for Belgium kan u helpen dit te realiseren Als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!