Skip to content

Ten dienste van de maatschappelijke integratie sinds 1972

1970

In het begin van de jaren 1970

De eerste Amerikaanse multinationals vestigen zich in België. Ze brengen een uitgesproken filantropische geest met zich mee, typisch voor de ondernemerscultuur van hun land van herkomst. Vanaf het begin willen ze graag bijdragen aan de ontwikkeling van de lokale gemeenschappen die hen onderdak bieden. Al snel hebben verschillende "pioniers" (met de hulp van de toenmalige Amerikaanse ambassadeur en Graaf Boël) een fonds opgericht om giften in te zamelen en liefdadigheidsprojecten te selecteren. Maar voor een Amerikaanse leidinggevende expat in België is de institutionele en taalkundige complexiteit van ons land voldoende om de beste bedoelingen te ontmoedigen. Het is niet gemakkelijk om te kiezen tussen projecten die uit het hele land komen.
1970
1972

Oprichting van United Fund for Belgium.

Zo ontstond in 1972 United Fund for Belgium. Sindsdien is het succes van deze formule onafgebroken geweest! De Raad van Bestuur zocht al snel naar een oplossing om de werkingskosten van de VZW te dekken, zodat de totaliteit van het ingezamelde geld kon worden doorgegeven naar Belgische hulporganisaties. Martin Kallen, al vele jaren lid van de Raad van Bestuur, had het idee om een dotatiefonds op te richten en het nodige kapitaal ter beschikking te stellen om dit probleem aan te pakken. Het fonds was niet bedoeld om te worden verdeeld, maar om te worden gekapitaliseerd en, voor zover mogelijk, het grootste deel van de operationele kosten van de organisatie te dekken. In 1997 werd daarom het Martin Kallen Fonds opgericht, met de unanieme steun van de Raad van Bestuur.
1972
2003

Een onverwachte gift

In 2003 ontving United Fund for Belgium een onverwachte schenking van een Belgisch privé-persoon, waardoor het fonds, dat tot dan toe zeer stabiel was, opnieuw kon worden opgestart. Sindsdien volgden andere belangrijke donaties, die de groei van het fonds bevorderden. Specifieke fondsenwervingsevenementen die op initiatief van de leden van de Raad van Bestuur worden georganiseerd, hebben dit proces versterkt. United Fund for Belgium is sinds zijn oprichting een volledig onafhankelijke organisatie die geen enkele subsidie ontvangt van enige officiële Belgische of buitenlandse instantie. Het vermogen wordt professioneel beheerd door Lombard Odier met de aanbevelingen en onder toezicht van het Comité van Financiën. Sinds haar oprichting heeft United Fund for Belgium meer dan 26 miljoen euro toegewezen aan ongeveer 2.800 sociale projecten in België.
2003
2020

Een vereniging met het oog op de toekomst

Vandaag, in 2020, is het een vernieuwd team, met gediversifieerde en versterkte vaardigheden, en meer gemotiveerd dan ooit, dat klaar staat om de nieuwe uitdagingen van de sociale non-profit instellingen in onze post-Covid-19 samenleving aan te gaan. Teneinde de verenigingen te helpen deze moeilijke periode door te komen, heeft de Belgische regering een uitzonderlijke maatregel genomen. De VZW, die de erkenning van de Belgische regering heeft gekregen, kan zijn vrijgevige donors dus een fiscale aftrekbaarheid bieden tot 60% voor elke schenking van ten minste 40 € die in 2020 wordt gedaan.
2020

Bent u een caritatieve instelling ?

Een duwtje? Nood aan financiering? Een raad ? Wij helpen u!

Luister naar uw vrijgevigheid en solidariteit!

Doe ook een gift, maandelijks, jaarlijks of zelfs eenmalig!

Wilt u ons partner worden?

Wilt u met uw bedrijf ons regelmatig financieel steunen?