Skip to content

Waarom UFB steunen?

Al 50 jaar vecht United Fund for Belgium ervoor dat iedereen zijn plaats in de maatschappij vindt, erkend wordt, gerespecteerd en geholpen wordt. Deze strijd zou niet mogelijk zijn geweest zonder de enorme vrijgevigheid van de oprichters. Sindsdien zijn het de donaties van particulieren, onze mecenassen en partners die ons in staat hebben gesteld onze missie voort te zetten. In een tijd waarin veel evenementen worden afgelast vanwege de COVID-19 pandemie, hebben we u meer dan ooit nodig. Kleine of grote donateurs, uw donaties vertalen zich in effectieve acties op het terrein, waar nog zoveel te doen is.

10 redenen om zich aan de zijde van UFB in te zetten

  1. Alle middelen die we verzamelen worden herverdeeld onder de begunstigden
  2. Wij ondersteunen concrete en duurzame lokale acties
  3. Wij zijn actief in heel België
  4. Wij steunen materiële projecten die een directe impact hebben op de begunstigden
  5. We bezoeken elk project voordat er een financieringsovereenkomst wordt getekend
  6. Alle aanvragen worden in detail onderzocht
  7. Onze begunstigden worden alleen op basis van een factuur vergoed
  8. De online overschrijving van uw donatie is volledig veilig
  9. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar
  10. Wij bezorgen u een fiscaal attest

Het VEF-label is een garantie voor de kwaliteit van ons beheer en de transparantie ervan.

United Fund for Belgium houdt zich aan de ethische code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). 100% van de donaties worden herverdeeld naar de projecten, met een bestuurssysteem verzekerd door de VEF “Vereniging voor een Ethiek in de Fondsenwerving” en Donorinfo.

Met vol vertrouwen schenken

Het bevestigt dat United Fund for Belgium uw vertrouwen waard is. Ons streven naar financiële transparantie komt tot uiting in de publicatie van een jaarverslag en de strikte controle van onze rekeningen.

Tijdens de campagne 2020-2021 haalden we €845.000 op en steunden we 114 verschillende verenigingen in België.

United Fund for Belgium heeft zich ertoe verbonden om verantwoording af te leggen aan zijn particuliere donateurs, partners en het publiek. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen publiceert United Fund for Belgium op het einde van elk boekjaar zijn jaarverslag, met inbegrip van onze financiële cijfers. Daarnaast worden onze rekeningen elk jaar gecontroleerd door een onafhankelijke en geaccrediteerde accountant. Het rapport is online beschikbaar op onze website en bovendien reageert UFB naar best vermogen op elk verzoek tot informatie of uitleg van haar donateurs, partners en het publiek via info@ufb.be.

Hoe kan u UFB steunen?