Skip to content
Verenigingen komen bijeen: open brief aan de federale regering

Sedert de lente van 2020 heeft de Coronacrisis al enorm veel schade aangericht. Weinig sectoren konden eraan ontsnappen. Ook de verenigingen en stichtingen die ijveren voor het maatschappelijk belang, hebben eronder geleden. Volgens de Barometer van de Koning Boudewijnstichtng (november 2020), werd een derde van verenigingen en stichtingen geconfronteerd met een daling van meer dan 30% van het aantal giften tijdens de eerste 10 maanden van het jaar. Andere beperktere peilingen bevestigen dat het totaalbedrag van giften in 2020 is gedaald…⌊Lees meer⌋

 

Dernières actualités