Skip to content
Gezinnen kunnen hartverwarmende momenten delen in een nieuwe keuken

Dit jaar heeft de vzw Le Roseau ook een beroep gedaan op United Fund for Belgium om financiële steun te vragen voor het installeren van een gemeenschappelijke keuken ruimte. Le Roseau is een opvangcentrum, gelegen in de buurt van de Cliniques Universitaires Saint-Luc in Sint-Lambrechts-Woluwe. Zij bieden kamers aan voor mensen van wie familieleden, waaronder kleine kinderen en baby’s, in Saint-Luc zijn opgenomen.

Of het nu gaat om een auto-ongeval, een ernstige ziekte of een specifieke behandeling, patiënten met deze aandoeningen moeten zich “thuis” voelen en omringd worden door naaste mensen.

Vaak hebben familieleden niet genoeg financiële middelen om een accommodatie te betalen, vooralals ze voor langere tijd moeten blijven. Le Roseau biedt een alternatieve en veel goedkopere optie om dicht bij hun dierbaren te blijven.

Wat Le Roseau onderscheidt van een eenvoudigonderkomenis de warme ontvangst die vrijwilligers bieden om iedereen zich “thuis” te laten voelen. Gezinnen kunnen samen komen, hun ervaring endelen en troostvinden in deze ongemakkelijke tijden.

Nieuwe keuken – een ruimte voor autonomie en solidariteit

Het delen van je ervaring met anderen kan bijdragen tot solidariteit. Momenteel worden in Le Roseau bouwwerkzaamhedenuitgevoerd om hun ruimtes te renoveren. Naast nieuwe, gezellige kamers wilden ze ook een nieuwe gemeenschappelijke ruimteinrichten – een goeduitgeruste keuken. Zoals we wetenkan het ondergaan van een ziektebehandeling zwaar en vermoeiendzijn. Dankzij de nieuwe keuken kunnen de bewoners zelfstandiger zijn, zelf eten bereiden en samen genieten van een heerlijk familie moment.

Dankzij uw bijdrage kunnen patiënten en hun familie herenigd worden en samen de ziek te verwerken, terwijl ze genieten van eenvoudigedingen en de redenvergeten waarom ze hierzijn.

Het personeel doet zijn best om een comfortable verblijf te bieden. We zijn blij dat we dankzij uw steun aan dit project hebben kunnen bijdragen.

“De steun van UFB is van crucial belang voor onze vereniging omdat het de begeleiders van mensen die gehospitaliseerdzijn of ambulant behandeldworden in de Cliniquesuniversitaires Saint-Luc in Brussel in staatsteltmaaltijden te bereiden die goed voor hen zijn. Zo kunnenzij geld besparen, zichherbronnen door hunculinairegewoonten te behouden en anderebegeleidersontmoeten die zich in dezelfdesituatiebevindenalszij. Deze gemeenschappelijke keuken is een centrum van leven voor ons opvanghuis. Het gaat om 34 gezinnen die’s avonds niet naar huis kunnenomdat ze te ver van het ziekenhuis wonen. Ze hebben een verblijfplaatsnodigwaar ze zichprettigvoelen en die niet te veelkost.” (Directie Le Roseau)

Gedurende het hele jaar doorhelpt UFB tientallengoededoelen met zinvolleprojecten. Ze hebben een directe impact op de begunstigden en leveren essentiële elementen voor hun welzijn.

Maar het werkhoudt niet op voor UFB. We blijven projecten ontvangen van andere locale geode doelen. U kunt nog steeds impact maken in 2022 en onze sociale integratiemissie hier steunen! Uw bijdragever hoogt de impact voor deze dringende projecten.

Laatste nieuws