Skip to content

De Schakel vzw – Centrum voor gehandicapte mensen

ONZE VERENIGING IN EEN PAAR WOORDEN:

Vzw De Schakel biedt dag- en nachtopvang aan een 100-tal volwassenen met een beperking. Daarbij is de inzet van zo’n 100 personeelsleden (vooral deeltijdsen, maar ook heel wat voltijdse werknemers) van onschatbare waarde. Ook een grote schare vrijwillige medewerkers is onontbeerlijk voor een vlot verloop van de dagelijkse werking. Vzw De Schakel is een organisatie die kwaliteitsvolle zorg wil bieden in antwoord op de individuele zorgvraag van personen met een verstandelijke handicap en hun gezin.

 

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN VAN ONZE ORGANISATIE:

1979: Oprichting van vzw De Schakel

1998: Verhuis van de oude jongensschool naar de nieuwbouwlokalen aan het Schakelveld in Balen

2012: Ingebruikname nieuwbouw Het Home en opstart Clavier (aanvankelijk crisisopvang, later volwaardige groep)

2019: Start participatie (via Tauzorg) aan project De Anjers in Balen

2020: Splitsing Clavier met oprichting De Pioen (in De Anjers). Start nieuwbouw Clavier en studio’s annex De Spil.

 

BELANGRIJKE PROJECTEN, MISSIES, ACTIVITEITEN:

Ons belangrijkste project is de dagelijkse werking van De Schakel. Het blijft een uitdaging om steeds méér dan basiszorg te bieden aan een doelgroep met een zeer verscheiden zorgvraag. En deze uitdaging wordt almaar groter wegens de heersende pandemie. Verder blijven onze belevingstuin en een groot mobiliteitsproject met tandem, gocarts, fietsen, duofietsen, rolstoelfiets, hometrainer met beeldscherm enz., al dan niet elektrisch ondersteund, enkele van onze grote troeven.

 

KORTE GETUIGENIS:

Aangezien onze voorziening mee gedragen wordt door de goegemeente, gaan wij ervan uit dat we de goede weg zijn ingeslagen en blijven bewandelen. Er is niet alleen een grote deelname aan onze opbrengstactiviteiten, maar ook op het vlak van vrijwilligerswerking scoren we meer dan behoorlijk. En een vzw die gerund wordt door een gemotiveerde raad van bestuur, bijgestaan door een oudergroepering, een gebruikersraad, directie en een vriendenkring, kan alleen maar tot goede resultaten leiden…

Zie ook

Liège

Entrevues asbl - Chiens Guides et Mobilité

Projet soutenu: Guide Box - Kit du démarrage du futur chien guide

Lees verder
Liège

Cap2Sports asbl - Handisport - sports adaptés pour personnes à mobilité réduite

Projet soutenu: achat des chaises roulantes

Lees verder
Brussels

Espoir et sourire asbl - Maison d'accueil pour les femmes handicapées

Projet soutenu: Salle d'activité et de bien-être

Lees verder