Skip to content

Organisatie voor bijzondere jeugdzorg Kompani vzw – Residentiële opvang van jongeren tussen 2 en 18j.

Onze vereniging in een paar woorden :

Vzw Kompani, gelegen in Oostduinkerke, ontstond vanuit een privé-initiatief dat de zorg voor 10 kinderen op zich nam (cfr. vroegere naam Ti-Ki). Geleidelijk aan groeide dit pleeggezin uit tot een Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg (OVBJ). OVBJ Kompani richt zich op kinderen en jongeren die omwille van diverse redenen (tijdelijk) niet langer thuis kunnen verblijven. Wij bieden hen residentiële opvang en ondersteuning met een team van 15 begeleiders.

Projecten, missies, activiteiten :

Doorheen diverse, snel opeenvolgende maatschappelijke evoluties, alsook veranderingen in het jeugdhulpverleningslandschap (bv. komst integrale jeugdhulp, wervenbeleid van Vandeurzen, …), heeft de organisatie ernaar gestreefd het sterk typerende familiale karakter van de werking te behouden. Dit door de dagelijkse structuur zo veel mogelijk te laten aanleunen bij die van een doorsnee gezin, teneinde het ingrijpende effect van een plaatsing binnen het kader van bijzondere jeugdzorg te beperken.

OVBJ Kompani heeft een erkenning voor 14 modules verblijf lage of hoge frequentie, leeftijdscategorie 0-18 jaar met daaraan gekoppeld 14 modules contextbegeleiding laagintensief. We stellen bijkomend één plaats ter beschikking voor het opvangen van een kind binnen het crisisnetwerk. Daarnaast beschikken we over 1 module context- begeleiding in functie van autonoom wonen, die flexibel kan worden aangewend.

Website : http://www.kompani.be/

Wilt u deze of een andere vzw via UFB steunen? U kunt contact opnemen met onze Project Manager, Séverine Laneau, via e-mail op  slaneau@ufb.be Zij zal u graag advizeren.

Zie ook

Liège

Service Sociale Liège Laveu

Projet soutenu: Matériel informatique et masques de protection

Lees verder
Brussels

Les sentiers asbl - Hébergement et accompagnement des enfants en difficulté

Projet soutenu: Achat d'un minibus 9 places

Lees verder
Namur

L'Eau Vive asbl - Aide aux enfants en difficulté

Projet soutenu: Achat d'un véhicule 5 places

Lees verder