Skip to content

Sint-Michiel Agape vzw – activiteiten met volwassenen en kinderen in moeijlijkheid

 ONZE VERENIGING IN EEN PAAR WOORDEN

* datum van oprichting : 02/05/2007

* sleutelfiguren : pr. Geert Goethals – verantwoordelijke & Tine De Leeuw – algemeen coördinator

* onderwerp : realiseren van ramen en deuren voor de sociale winkel

* impact : in Brugge leven heel wat mensen in armoede. We verbouwen een parochiezaal tot sociale winkel. Zo is er meer discretie, community building en comfort.  Dankzij goede samenwerking met Stad Brugge, OCMW en CAW bereiken we een 40-tal gezinnen en verdelen per jaar 32 ton voedseloverschotten aan mensen in nood

Vanuit vzw Sint Michiel te Kortrijk (opgericht 1993) stelden we steeds meer vast dat dat heel wat gezinnen het moeilijk hadden voor aanschaf van levensnoodzakelijke goederen. In 2007 startten we met de dienst Emmanuel (huis voor onthaal van mensen in armoede). Later merkten we nood aan voeding (voedselpakketten) en kledij. In 2018 werd de sociale winkel in Kortrijk opgestart, gelijktijdig met pop-up-winkel in Brugge. Door corona is pop-up-winkel noodgedwongen gesloten en doen we thuisleveringen van voedselpakketten. In onze winkel is er aandacht voor onthaal, beluisteren van zorgen en problemen, community building en gezonde voeding.

ACTIVITEITEN 

De vzw Sint Michiel Agape werkt in diverse richtingen : (1) materiele nood : daarvoor is bakfietsronde + winkel Potpourri van groot belang (2) mensen begeleiden en doorverwijzen naar de geschikte instanties (3) projecten rond jongeren (vredesklassen 6-11jaar / dream 12-18jaar / future 18 – 35jaar) (4) begeleiden en huisvesting van erkend oorlogsvluchtelingen (5) vriendschap met senioren (bezoek aan individuele senioren en in woonzorgcentra / verrassingspakketten / animatie en activiteiten

             

KORTE GETUIGENIS

https://www.sint-michielsbeweging.be/opening-potpourri-kortrijk-met-zr-jeanne-devos/

“Hallo, mijn naam is Anna. Ik woon in Brugge maar ben niet van hier afkomstig. Mijn moedertaal is Engels. Ik hou me vooral bezig met dingen die je zelf kan doen. Bij mij is dat luidsprekers maken! Het is iets creatiefs dat ook wat denkwerk vraagt. Ik kwam bij de Sint-Michielsbeweging terecht toen een vriendin me doorverwees. Ze hielp me met allerlei zaken omdat ik moeite had om eten te kopen voor mezelf. De hulp die ik kreeg vanuit Potpourri (sociale winkel) waardeer ik enorm. Eerst kwam ik enkel voor de ondersteuning maar daar is later zoveel meer bijgekomen. Ik vind het ook fijn om nu zelf mee te helpen, samen met de andere vrijwilligers. Ik wilde hetgeen ik mocht ontvangen zelf ook doorgeven aan anderen. De coronamaatregelen en het virus maken het natuurlijk moeilijker om te blijven helpen maar we behouden ons enthousiasme en inzet. Ook buiten de activiteiten van de SintMichielsbeweging kan ik hulp vragen aan anderen of soms ook zelf hulp geven. Dat geeft een goed gevoel.” (anoniem)

 

Onze Website : www.sint-michielsbeweging.be 

Wilt u deze of een andere vzw via UFB steunen? U kunt contact opnemen met onze Project Manager, Séverine Laneau, via e-mail op  slaneau@ufb.be Zij zal u graag advizeren.

Zie ook

Antwerpen

Sant'Egidio BXL Europe vzw - Internationale beweging dat opkomt voor armen, daklozen, vluchtelingen, vrede & religieuze dialoog

Ondersteunde project : Noodopvang oekrainers vluchtelingen ((onderdak, voedsel, huisvesting...)

Lees verder
Limburg

Akindo vzw - Vakantie voor minderbedeelde kinderen

Ondersteunde project : Educatief blote voetenpad

Lees verder
Brussels

Serve the City asbl

Projet soutenu: Soutien de projet pour les réfugiés

Lees verder