Skip to content

Publicatie

Noteer deze data alvast in je agenda!

Na een inspirerend panel debat over inclusie & duurzaamheid op 20 maart willen we u verrassen met meer interessante events😎 Het idee is simpel: je krijgt de kans om ons geode doel te steunen, maar ook te genieten van goed gezelschap in een ontspannen omgeving en te netwerken met andere

Lees verder

Inspirerende top sprekers op het UFB-debat over duurzame & inclusieve groei

Op maandag 20 maart organiseerde United Fund for Belgium een ​​inspirerende panel discussie waar in top sprekers uit het bedrijfslevenen de liefdadigheids sector samen kwamen om hun gedachten over inclusie, diversiteit en duurzaamheid te delen. Ze bespraken met name hoe duurzame en inclusieve groei belangrijke drijfveren zijn voor veerkracht op

Lees verder

“Inclusie is een sleutel tot veerkracht”: UFB organiseert een inspirerend debat op maandag 20 maart

Bedrijven zoeken actief naar manieren om positieve ecologische en sociale impact te maken geleid door hun ESG-strategieën. Tegelijkertijd hechten consumenten en werknemers steeds meer waarde aan de ethiek en transparantie van bedrijven en hun merken. Hoe kunnen organisaties bijdragen aan de opbouw van sterke, inclusieve en veerkrachtige gemeenschappen die positief

Lees verder

Een driewieler voor inwoners van Zaharra: plezier op oudere leeftijd

Zaharra is een tehuis en een dagcentrum voor ouderen, waar men diensten aanbiedt zoals individuele ondersteuning, creatieve workshops en driewielerervaring. Het team bestaat uit een psycholoog, een assistent, een ergotherapeut, een psychomotricus en een kunstzinnig therapeut. Bij Zaharra luisteren ze naar de ouderen, verdiepen zich in wat hen bezighoudt en

Lees verder

Verenigingen komen bijeen: open brief aan de federale regering

Sedert de lente van 2020 heeft de Coronacrisis al enorm veel schade aangericht. Weinig sectoren konden eraan ontsnappen. Ook de verenigingen en stichtingen die ijveren voor het maatschappelijk belang, hebben eronder geleden. Volgens de Barometer van de Koning Boudewijnstichtng (november 2020), werd een derde van verenigingen en stichtingen geconfronteerd met

Lees verder

Brief van de Voorzitter, Dirk Luyten

Zoals elk jaar bij de afsluiting van de jaarrekeningen, schrijft de Voorzitter van United Fund for Belgium in zijn “Brief van de Voorzitter” het Activiteitenverslag van het afgelopen boekjaar van onze vereniging. Wij nodigen u uit om het in het onderstaande artikel te ontdekken. As mentioned in my letter of

Lees verder