Skip to content
Renovatie van liften maken personen met een handicap zelfstandiger

Facere kwam naar het UFB om financiële steun te vragen voor de renovatie van de liften. Facere is een opvang- en accommodatiecentrum voor volwassenen met cerebrale parese. Dit is een ernstige hersenbeschadiging die sensorische, cognitieve en epileptische stoornissen veroorzaakt. Facere-bewoners kunnen dagelijkse activiteiten zoals eten of wassen niet zelf uitvoeren. Daarom is het noodzakelijk dat een groot team van ergotherapeuten, psychotherapeuten en logopedisten voortdurend aan het werk is om ervoor te zorgen dat elke bewoner nauwkeurige en kwalitatief goede ondersteuning krijgt.

                 

Ongeacht de fysieke of mentale gezondheidstoestand is de welzijn van elke bewoner van het grootste belang. Het medische en paramedische team doet zijn best om ervoor te zorgen dat de bewoners aan verschillende activiteiten kunnen deelnemen en zich kunnen ontplooien.

Renovatie van twee liften is essentieel voor de mobiliteit

Mobiliteit blijft de grootste beperking. Sommige bewegingen zijn uiterst moeilijk, waardoor de bewoners voortdurend hulp nodig hebben. Zij hebben ook liften nodig die hen in staat stellen zelfstandig en onafhankelijk te zijn. Zij vormen een essentieel onderdeel van de toegang tot de keuken, de woonkamer of andere ruimten die zijn ingericht voor extra activiteiten en ontspanning. Beide zijn aan renovatie toe, een ervan is zelfs helemaal kapot.

Wij zijn verheugd uit een bijdrage te leveren aan dit project. Dankzij uw giften en steun kunnen de bewoners van Facere opnieuw op een veilige zelfstandige manier verkennen en genieten.

“Dankzij de steun van UFB hebben we onze liften, die meer dan 25 jaar oud waren, kunnen vernieuwen. Dankzij deze renovatie hebben onze bewoners en begunstigden vooral een zekere mobiliteit en autonomie in hun dagelijkse bewegingen teruggekregen. Het heeft ons ook in staat gesteld aan alle bewoners te laten zien dat wij om hun welzijn geven en te zorgen voor nieuwe infrastructuren die voor hen van groot belang zijn. Wij danken UFB nogmaals voor hun steun.” (Facere asbl personeel)

Elk jaar selecteren we tientallen kleine liefdadigheidsverenigingen in België om de fondsen te verdelen. Deze verenigingen zetten zinvolle projecten op, die een onmisbare steun zijn voor het welzijn van de begunstigden en hen in staat stellen om extra activiteiten te ontplooien.

Als kleine vzw begrijpen wij de uitdagingen die kleine liefdadigheidsorganisaties ervaren en het belang om op het juiste moment over de nodige fondsen te beschikken. United Fund for Belgium heeft het voorrecht om dagelijks in contact te staan met bedrijven. Daarom voelen we ons verantwoordelijk om verhalen van Belgische liefdadigheidsinstellingen te delen en hen bewust te maken van de sociale problemen waarmee ze te maken hebben en het buitengewone werk achter de schermen.

Deze verhalen inspireren ons en we hopen dat ze u ook zullen inspireren…

Maar het jaar 2022 is nog niet voorbij. We blijven samenwerken met verenigingen en oplossingen vinden voor hun projecten. Het is nog niet te laat om hen een duwtje in de rug te geven en andere lokale goede doelen in nood te helpen. Je kunt nog impact maken in 2022 en onze missie steunen!

Vergeet niet dat u met een donatie vanaf 40€ kunt profiteren van 45% fiscale aftrek in 2023.

Dernières actualités