Skip to content
Werknemers van Recyclart zetten hun beroepsopleiding voort met een nieuwe bestelwagen

Recyclart vzw leidt mensen uit kansarme milieus op, ontwikkelt hun professionele vaardigheden en helpt hen ervaring op te doen. De vereniging richt haar werk op drie domeinen: economisch, sociaal en artistiek. Ze promoot de sociale economie en pleit voor een betere levenskwaliteit in wijken als Molenbeek.

Recyclart – een sociale game-changer

Recyclart vzw richt zich voornamelijk op drie activiteiten: Recyclart Fabrik, waar werknemers vaardigheden leren in timmerwerk, metaalbewerking, voorraadbeheer en infrastructuur, en catering; een 100% veganistisch restaurant/bar waar stagiairs het horecavak kunnen leren; en een kunstcentrum, cultuur toegankelijk maakt door het organiseren van verschillende evenementen.

Recyclart vzw is een goed voorbeeld van inclusie waar elk individu wordt gerespecteerd en ondersteund ongeacht nationaliteit, sociale status, geslacht of leeftijd. Daarom waren we enthousiast over dit project en besloten we hen financieel te steunen.

                               

Dankzij een nieuwe bestelwagen terug in de Brusselse LEZ

De werkplaats Recyclart Fabrik organiseert een tweejarige cursus socioprofessionele integratie die leerlingen in staat stelt zich aan te passen aan een werkomgeving, de vaardigheden te leren ontwikkelen om een beroepsactiviteit uit te oefenen en te integreren in de arbeidsmarkt.

Door de regels voor de koolstofarme zones (LEZ) in Brussel, was Recyclart Fabrik genoodzaakt om van voertuig te veranderen, daar het niet meer aan de eisen van de richtlijn voldoet. Hun bestelwagen was te oud en had veel technische problemen. Dankzij de gulle giften van onze donors heft UFB Recyclart kunnen helpen bij de aankoop van een nieuwe bestelwagen!

“Dankzij UFB, dankzij de donateurs! Onze oude bestelwagen was niet meer toegelaten in de Brusselse LEZ en vertoonde steeds meer mechanische gebreken. Vanaf nu laat ons nieuw voertuig de teams van onze werkplaatsen in de socio-professionele integratie van “Recyclart Fabrik” toe om hun professionele verplaatsingen (installatie van meubilair, recuperatie van bestellingen, …) te behouden, in comfort, in veiligheid, en met de professionele aanwezigheid waar ze trots op zijn.” (de directie van Recyclart vzw)

United Fund for Belgium is trots om op een of andere manier nuttige initiatieven zoals Recyclart te ondersteunen. Dergelijke sociale projecten zijn een instrument om sociaal-economische problemen aan te pakken, om een positieve impact te hebben op het welzijn van de meest kwetsbare groepen in de samenleving en tegelijkertijd een inclusieve mentaliteit te cultiveren.

Iedereen heeft het recht om opgenomen te worden in de maatschappij. Op 20 maart, tijdens de discussie van UFB over inclusie en diversiteit (lees meer hier), benadrukten onze sprekers hoe essentieel het is voor leiders en organisaties om hun collega’s op te voeden en inclusief gedrag te bevorderen om de mentaliteit te veranderen.

Samen met onze donors kunnen we geleidelijk aan een billijke en gastvrije omgeving creëren voor iedereen. Wenst u ons te steunen? Dan kan u hier een gift doen.

Dernières actualités