Skip to content

Aanvraag voor betaling

Hierbij het formulier voor de terugbetaling van facturen die betrekking hebben op het project waarvoor u de steun van UFB krijgt.

Let op: Vooraleer u het formulier invult, gelieve de volgende gescande documenten in PDF-formaat voor te bereiden en te verzenden, zoals gevraagd in de e-mail die u ontvangen heeft:

  1. De gegevens van de bankrekening van uw vzw
  2. De 2 formulieren (“Aanvaarding van de voorwaarden” en “FOD Financiën”) ingevuld en ondertekend
  3. Facturen (opgesteld op naam van de vereniging / “Pro forma” facturen worden niet aanvaard)

Nos formulaires sont actuellement en maintenance. Veuillez revenir plus tard ou nous contacter via l’adresse info@ufb.be.
Onze formulieren worden momenteel onderhouden. Kom later nog eens terug of neem contact met ons op via info@ufb.be.