Skip to content

De Raad van Bestuur

In overeenstemming met de statuten wordt United Fund for Belgium beheerd door een Raad van Bestuur, die op de Algemene Vergadering wordt gekozen. De meeste van haar leden zijn topmanagers en managers van donorbedrijven. Ze komen vier keer per jaar samen.

Leden van de Raad van Bestuur

 • Mr. Craeninckx Herman
 • Mr. Dequae Patrick
 • Mevr. Erdmanis Nathalie
 • Mevr. Goffin Ariane
 • Mr. Kenny Paul
 • Mevr. Lefèvre Françoise
 • Mr. Leflot Filip
 • Mr. Miseur Daniel
 • Mr. Schellinck Guy
 • Mr. Sneessens Jérémie
 • Mevr. Stone Rosemary
 • Mevr. Tricot Catherine
 • Mr. Vanbever Francis
 • Mr. Vander Putten Philippe
 • Mr. Van Dille Elien

Ereleden

 • Mr. Bodart Paul
 • Burggraaf Davignon Etienne
 • Mevr. Doyle Marcia
 • Mr. Francotte Pierre
 • Honorable Gidwitz Ronald J.
 • Mr. Jacobs Christian
 • Mr. Osterweil Eric
 • Haar Excellentie Rose Alison
 • Mr. Smets Jan

Toewijzingscomité

Het Toewijzingscomité selecteert de projecten die voor ondersteuning in aanmerking komen Zij is onafhankelijk en bestaat uit vrijwilligers uit heel België die in het bedrijfsleven of op het sociale terrein actief zijn of waren. Elke provincie wordt vertegenwoordigd door ten minste één lid. Het Toewijzingscomité doet aanbevelingen aan de Raad van Bestuur.

Het comité is verantwoordelijk voor het bezoeken van, rapporteren over en selecteren van de verenigingen die in aanmerking komen om fondsen van UFB aan te vragen.

Voordat een dossier naar het Toewijzingscomité wordt doorgestuurd, wordt de aanvragende organisatie door één van de leden bezocht. Deze laatste legt het dossier vervolgens voor aan het Comité tijdens een van zijn vergaderingen, die tot 10 keer per jaar plaatsvinden. De rol van het Toewijzingsscomité is het nemen van weloverwogen en onpartijdige raadgevingen, in consensus, na het bestuderen van de projecten geval per geval.

Alle gefinancierde projecten moeten zowel zeer gedetailleerd als specifiek zijn. De toegewezen fondsen worden nauwlettend gecontroleerd.

Eenmaal aanvaard en uitgevoerd vergoedt United Fund for Belgium de kosten, echter uitsluitend op vertoon van facturen.

Hoe selecteert United Fund for Belgium de projecten?

Iedere provincie van het land is vertegenwoordigd door tenminste 1 lid van het Toewijzingscomité. Deze vrijwillige vertegewoordiger onderzoekt de aanvragen, bezoekt de vzw op het terrein en selectioneert het project in functie van de kwaliteit, de nuttigheid en de impact. Deze worden dan op hun beurt voorgesteld aan het Toewijzingscomité tijdens haar maandelijkse meeting.

Het toewijzingscomité doet daarna een aanbeveling aan de Raad van Bestuur voor finale toezegging van de projecten die United Fund for Belgium zal ondersteunen.

Leden van het Comité

 • Mr. Van Dille Elien
 • Voorzitter
 • Mevr. Henrard Simonne
 • Vice-voorzitter
 • Mr. Humblet Jacques
 • Vice-Voorzitter
 • Mr. Bauchau Eric
 • Mr. Bruyère Jean-Marie
 • Mevr. Coppens Astrid
 • Mevr. Coster Marijke
 • Mevr. Debandt Carine
 • Mr. De Cannière Jean
 • Mr. Dewèvre André
 • Mr. Dumortier Michel
 • Mr. Everaerdt Conrad
 • Mr. Fauquette Luc
 • Mr. Marinus Christian
 • Mr. d’Ursel Jacques
 • Mevr. Van Canneyt Dominique

Ereleden van het Comité

 • Mr. Leire Jacques
 • Mr. Orband André
 • Mr. Van den Daele Henry

Het Audit- en financiële comité

Op grond van de bevoegdheden die de Raad van Bestuur heeft gedelegeerd, beslist het Comité van Financiën over de belegging van de activa van United Fund for Belgium, in het bijzonder het Martin Kallen Fund. Daarom is het ook toegestaan om de diensten van beleggingsbeheerders in te schakelen en hun honoraria goed te keuren. Het staat ook de Raad van Bestuur bij in verwante financiële aangelegenheden.

Het Comité voor de Fondsenwerving

Het Comité voor de Fondsenwerving is een adviesorgaan binnen de Raad van Bestuur. Het is samengesteld uit leden van de Raad van Bestuur en personen die effectief en regelmatig deelnemen aan de activiteiten van de UFB, buiten de vergaderingen van de Raad van Bestuur om. Het Comité komt bijeen en doet aanbevelingen aan de Raad van Bestuur in verband met het zoeken naar nieuwe financieringsbronnen en het aantrekken van nieuwe donors.

Bent u een caritatieve instelling ?

Een duwtje? Nood aan financiering? Een raad ? Wij helpen u!

Luister naar uw vrijgevigheid en solidariteit!

Doe ook een gift, maandelijks, jaarlijks of zelfs eenmalig!

Wilt u ons partner worden?

Wilt u met uw bedrijf ons regelmatig financieel steunen?