Skip to content
White Paper Covid-19: Catherine Tricot is woordvoerder van de verenigingen

De recente Barometer van Verenigingen 2020 uitgevoerd op initiatief van de Koning Boudewijnstichting, komt met een alarmerend rapport voor de vrijwilligerssector: 49% van de verenigingen heeft zijn financiële situatie de afgelopen 12 maanden zien verslechteren (tegenover 19% in 2018) en 95% is van mening dat deze situatie verband houdt met de COVID-crisis. En een derde van hen verwacht geen verbetering voor het komende jaar.

Terwijl de overheidssubsidies stabiel zijn gebleven dankzij hunrecurrent karakter, zijn de andere bronnen van inkomsten gedaald, voornamelijk de giften (van particulieren en stichtingen) en de commerciële inkomsten uit de verkoop. De oorzaak van deze laatste is uiteraard de onmogelijkheid om hunnormale evenementen en activiteiten te organiseren (diners, fancy fairs, concerten, sportactiviteiten, huis-aan-huisverkoop, enz.)

Een van de gevolgen van de crisis is ook de shift van de financiële middelen naar de gezondheidsbescherming van de meest kansarmen (maskers, inrichting van lokalen, enz.) in plaats van naar sociale integratieprojecten.

 

De sociale rol van de verenigingen

Het is van belang hier de nadruk te leggen op de essentiële maatschappelijke rol van de verenigingen, zowel op het gebied van de zorg als de versterking van de sociale integratie van de meest kansarmen. Onze democratie kan enkel gefundeerd zijn op basis van een ethische code waarin de waarden van compassie verankerd zijn: een begrip en een diepe waardering voor het lijden van de anderen rondom ons.

Verenigingen zijn er om ons in staat te stellen deze waarden van mededogen met de meest kwetsbaren en behoeftigen in praktijk te brengen.

Hun moeilijke financiële situatie moet ons tot nadenken brengenom vandaag en morgen nog meersolidair te blijven, om de sector in staat te stellen de koers aan te houden in deze onrustige periode die helaas nog steeds blijft duren.

 

De digitalisering, een vitale overgangsperiode?

Toch hebben sommige verenigingen blijk gegeven van verbeeldingskracht en creativiteit, door het lanceren van nieuwe digitale activiteiten: online donaties, postbedeling van pakketten, virtuele veilingen, races, enz….

Het belang van deze digitalisering van de associatieve sector werd benadrukt door onze Eerste Minister Alexander De Croo tijdens zijn inleiding op de videoconferentie over dit thema die United Fund for Belgium onlangs organiseerde met als Keynote speake Thierry Geerts, CEO van Google België.

De digitale omwenteling moetde sectorinderdaad een nauwkeuriger en gerichter contact met zowel particulieren als ondernemingen mogelijk maken.

Hoewel de maatschappelijke rol van deze laatste nog vrij discreet was, lijkt het er echter op dat de ontwikkeling van een CSR-beleid (Social Corporate Responsibility of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) binnen ondernemingen een belangrijk onderdeel van het management aan het worden is, aangezien zij een concrete invloed op de samenleving wensen uit te oefenen. Het voorbeeld van de Angelsaksische bedrijven ligt hier voor de hand.

De digitalisering van de verenigingen maakt het hen inderdaad mogelijk om hun acties te programmeren en efficiënt in te zetten ten gunste van de meest kansarme groepen.

Zo kunnen ze snel fondsenwerving binnen bedrijven organiseren, of bijvoorbeeld goederen verkopen, met of zonder veiling. Maar de kostprijs van deze digitale ontwikkelingen en het onderhoud ervan wegen zwaar op de organisaties en leiden de meeste verenigingen tot een financieel onevenwicht.

Aangezien de gevolgen van deze gezondheidscrisis pas over vele maanden of jaren zullen verdwijnen en de vaste kosten van de verenigingen – reeds beperkt tot een minimum – ook moeilijk te schrappen zijn, leiden al deze factoren bij de meeste verenigingen tot een toenemend financieel onevenwicht.

 

Daarom hebben ze u NODIG en rekenen ze op uw solidariteit!

Ook u kan een impact hebben op onze Belgische samenleving. Doe een online gift, koop productenvia een simpele klik op de websitevan een humanitaire organisatie, niet op internationale platforms zoals Amazon. Neem deel aan de virtuele evenementen die ze organiseren: concerten, diners, sportactiviteiten, …

Daarenboven geniet u voor uw giften van een fiscale aftrekbaarheid.

United Fund for Belgiumzet zich al bijna 50 jaar in voor een betere sociale integratie. UFB heeft sinds 1972 ongeveer 2.800 projecten gesteundvan verenigingen die in heel België actief zijn en die kansarmen, gehandicapten en kinderen in moeilijkheden helpen. Het is van essentieel belang dat wij deze steun kunnen verderzetten.

 

Catherine Tricot

Executive Director

United Fund for Belgium vzw

 

Laatste nieuws