Skip to content

Ons Tehuis Brabant vzw – Tehuis voor mentaal gehandikapten

Onze vereniging in een paar woorden :

Ons Tehuis Brabant vzw is sinds de opening op 2 oktober 1982 een vergunde zorgaanbieder die instaat voor de zorg en de begeleiding van volwassenen met een mentale beperking. We beschikken over 9 woningen en een dagcentrum op onze hoofdcampus aan de Perksesteenweg te K  ampenhout. Voor onze meer zelfstandige cliënten beschikken we ook nog over een inclusieve woning te Kampenhout, Zuurhage genaamd.

                         

Belangrijke gebeurtenissen van onze organisatie :

In 1997 realiseerde OTB een uitbreiding met 30 bedden, als antwoord op de lange wachtlijsten. De woonvoorzieningen en dagopvang werden erkend door de overheid als tehuis niet-werkenden voor 90 bewoners en als dagcentrum voor 30 deelnemers en een plaats begeleid werken. In 2010 realiseerde OTB een tweede uitbreiding, dit keer onder de vorm van een inclusieve woning buiten de hoofdcampus op de Perksesteenweg. Zuurhage 4 (ook te Kampenhout) werd het nieuwe adres voor 12 bewoners. Momenteel wordt volop de vernieuwbouw van de woningen op campus Perksesteenweg voorbereid, alsook een uitbreiding van de Zuurhagesite.

Projecten, missies, activiteiten :

“Zich thuis voelen” heeft alles te maken met een klimaat van veiligheid en onvoorwaardelijke acceptatie. Dit kan in comfortabele en huiselijke woningen, aangepast aan de behoeften van de cliënt. Een thuis is de basis van waaruit men de wereld en zichzelf kan exploreren, waar ruimte is om te leren en te experimenteren. In de woningen werken we met het systeem van aandachtsbegeleiding. De aandachtsbegeleider is de belangenbehartiger van de bewoner en houdt – in dialoog met zijn bewoner – zicht op diens vragen, noden en verlangens. Ons dagcentrum biedt zinvolle dagbesteding op maat voor zijn bewoners en de externe cliënten. “Maatwerk” staat voor werk aansluitend bij de interesses, de vaardigheden, het begripsvermogen, de emotionele ontwikkeling en de levensgeschiedenis van onze cliënten.

Getuigenis :

Onze opdracht is de kwaliteit van leven te bevorderen voor volwassen personen met een mentale beperking, zowel op vlak van wonen en dagbesteding, als op vlak van vrije tijd, persoonlijke ontwikkeling en zorg.

Website : www.onstehuisbrabant.be

Wilt u deze of een andere vzw via UFB steunen? U kunt contact opnemen met onze Project Manager, Séverine Laneau, via e-mail op  slaneau@ufb.be Zij zal u graag advizeren.

Zie ook

Vlaams Brabant

Den Diepen Boomgaard vzw - Sociale werkplaats

Ondersteunde project: Tractor

Lees verder
Oost-Vlaanderen

Dienstverleningscentrum Heilig Hart vzw - Opvang en begeleiding van mentaal gehandicapten

Ondersteunde project : Parasols - schaduwsprotectie

Lees verder
Vlaams Brabant

Den Diepen Boomgaard vzw - Sociale werkplaats voor mensen met een aarbeidsbeperking

Ondersteunde project : Tractor voor de tuinploeg

Lees verder