Skip to content

Akindo vzw – Vakantie voor minderbedeelde kinderen

 

Onze vereniging in een paar woorden :

Akindo, opgericht in 1966,  is een vzw met een erkenning als sociaal toeristische vereniging en als landelijke georganiseerde jeugdvereniging. Deze vzw wordt gedragen door gevormde en geëngageerde vrijwilligers.

Akindo organiseert kwaliteitsvolle en laagdrempelige vakantiekampen in een rustige maar tegelijkertijd stimulerende omgeving, middenin het domein van het vakantiehuis.

De vakantiekampen zijn specifiek gericht op kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare milieus in Vlaanderen en Brussel om hen op een spelende manier een zorgeloze groepsvakantie te laten beleven. Hiernaast organiseert Akindo ook vele dagactiviteiten voor groepen kinderen en jongeren binnen thema’s zoals maatschappelijke kwetsbaarheid, natuur, verbinding, communicatie,…

Belangrijke gebeurtenissen van onze organisatie :

-1966: oprichting Akindo vzw (actie voor kinderen met ongelijke kansen) waar vakanties gehouden worden in Normaalschool Kindsheid Jesu te Hasselt

– 1979: Akindo verhuist naar een bosrijk speel domein te Lommel met een grote woning geschonken door voormalig directeur van het zinkfabriek.

– 2001: Akindo splitst zich op in Akindo vakantiewerking vzw en Akindo vakantiehuis vzw (jeugdverblijfcentrum)

– 2010: akindo wordt erkend als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

– 2012: genomineerd tot beste vakantiemaker in Vlaanderen + gouden eremedaille van Stad voor het vrijwilligerswerk + genomineerd voor Janus Korzackprijs voor rechten van het kind

– 2018: Akindo schrijft officiële beleidsnota voor 2018-2021. Ook de tweede beleidsnota 2022-2025 werd goedgekeurd door afdeling jeugd.

 

Activiteiten :

1. Jaarlijks 13 Vakantiekampen voor kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare milieus (meer dan 400 kinderen nemen deel)

2. Jaarlijks Meer dan 115 jongeren uit maatschappelijk kwetsbare milieus (uit deeltijds onderwijs) komen overdag naar Akindo vaardigheden leren als brug naar werk of school loopbaan

3. Meer dan 270 vrijwilligers worden gevormd op akindo om volgens visie van akindo animator te zijn (persoonlijke bewustwording, groepsdynamica, hoe omgaan met kinderen/jongeren)

4. Akindo voorziet een vrije tijdsaanbod doorheen het jaar voor kinderen uit scholen, verenigingen, verwijzende instanties

Getuigenissen van kinderen :

* “1 week Akindo leert mij meer dan een heel jaar voor de klas staan. Ik probeer dan ook mijn collega’s mee te inspireren.” Sofie, 25 jaar

* “Als ik terugkom van Akindo, vraag ik meteen aan mijn begeleiders om het volgende kamp weer meteen in te schrijven. Voor mij is dit hoe de wereld zou mogen zijn. Hier word ik gezien zoals ik echt ben”. Anneleen, 16 jaar.

* “Ik ben zelf als kind jaren op akindo op kamp gekomen, nu kan ik zelf een bijdrage leveren als animator. Je kan altijd wel zeggen dat je een kind begrijpt, maar ik VOEL ook hoe ze zich voelen”. Gislain, 17 jaar.

* “Op akindo kan ik eindeloos spelen, ik voel me dan echt een held in bos, bij de dieren, bij de toneeltjes. Fijn om ook echt erbij te horen en niet voortdurend te horen dat ik niet meekan of vervelend doe”. Thomas, 9 jaar.

Website : https://akindo.be

Wilt u dit of een ander project via UFB steunen? U kunt contact opnemen met onze Project Manager, Séverine Laneau, via e-mail op  slaneau@ufb.be Zij zal u graag advizeren

Zie ook

Oost-Vlaanderen

Begeleiding Stappen vzw - Netwerkontwikkeling en omgevingsondersteuning in de jeugdzorg

Ondersteunde project : renovatie 5 slaapkamers en 2 badkamers

Lees verder
Oost-Vlaanderen

De Hert vzw - Centrum voor Ambulante Revalidatie

Ondersteunde project : Elektrische bus om kinderen van en naar het centrum te brengen voor hun therapie

Lees verder
Oost-Vlaanderen

Vagevuur Open Jeugdwerk vzw - jeugdcentrum - ontmoetingsplaats

Ondersteunde project : Diverse werkzaamheden in het gebouw en in de tuin

Lees verder