Skip to content

De Hert vzw – Centrum voor Ambulante Revalidatie

  

Onze vereniging in een paar woorden :

Sinds 1969 streven wij naar maximale integratie en participatiekansen voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Onze multidisciplinaire teams werken samen met de kinderen, hun ouders en hun ruimere omgeving, om de kinderen deze maximale kansen te bieden. Wij geloven dat ieder kind het recht heeft zichzelf te kunnen zijn, zich goed te voelen en volwaardig deel te kunnen uitmaken van het maatschappelijk leven. Daar gaan we voor, met hart en ziel!

     

Belangrijke gebeurtenissen van onze organisatie :

In 1969 zag ons centrum het levenslicht. Aanvankelijk vielen we onder het Rijksfonds, na enige jaren kwamen we onder de vleugels van het RIZIV terecht en sinds 2014 vallen we we onder de bevoegdheid van het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid.

In 2015 namen we de intrek in onze nieuwbouw gebouw dat maximaal afgestemd is op onze zorggebruikers.

Projecten, missies, activiteiten :

Wij vinden dat ieder kind moet kunnen participeren in het dagelijkse leven en dit op diverse levensdomeinen. Participeren, deel uitmaken van de maatschappij, is een recht! Wij willen kinderen met ontwikkelingsstoornissen en hun context hierin helpen en ondersteunen.

We doen dit samen met het kind en diens context. De kinderen en de ouders zitten achter het stuur en bepalen de richting. Samen bepalen we de weg er naartoe. Partnerschap, daar draait het om!

We bieden multidisciplinaire diagnostiek en revalidatie aan voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen en hun context. Dit kan zowel individueel als in groep plaatsvinden. We organiseren ook praatgroepen en oudercursussen.

Getuigenissen :

“Uiterst professionele, flexibele en betrouwbare samenwerking! Steeds grote bereidwilligheid om te helpen.”

“Wij zijn heel tevreden over de therapeuten. Heel goede ondersteuning en een heel sympathiek team.”

(anonieme ouders/voogden van begunstigden)

Website : http://www.cardehert.be

Wilt u deze of een andere vzw via UFB steunen? U kunt contact opnemen met onze Project Manager, Séverine Laneau, via e-mail op  slaneau@ufb.be Zij zal u graag advizeren.

Zie ook

Liège

Service Sociale Liège Laveu

Projet soutenu: Matériel informatique et masques de protection

Lees verder
Brussels

Les sentiers asbl - Hébergement et accompagnement des enfants en difficulté

Projet soutenu: Achat d'un minibus 9 places

Lees verder
Namur

L'Eau Vive asbl - Aide aux enfants en difficulté

Projet soutenu: Achat d'un véhicule 5 places

Lees verder